Φωτογράφος γάμου στην Κω

Ο Γάμος της Λέτας και Ιορδάνης στην Κω στην εκκλησιά του Άγιο Παύλο στο Λινοπότι και η καλλιτεχνική φωτογράφιση που έγινε σε τρεις τοποθεσίες στην Κω